Hạ sĩ quan đang phục vụ tại ngũ có được tuyển chọn vào viên chức quốc phòng không?

Ngày hỏi:18/11/2020

Cho tôi hỏi hạ sĩ quan đang phục vụ tại ngũ có được tuyển chọn vào viên chức quốc phòng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1b Điều 28 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định như sau:

   - Đối tượng tuyển chọn:

   + Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, quân nhân chuyên nghiệp khi chức vụ, chức danh đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí;

   + Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ.

   Như vậy, khi Hạ sĩ quan chưa hết thời hạn phục vụ tại ngũ thì không thuộc đối tượng được tuyển chọn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn