Hệ số chi bổ sung đối với chức danh lãnh đạo DNNN do cơ quan nào quy định?

Ngày hỏi:11/06/2019

Công ty tôi là DNNN trong lĩnh vực cao su. Theo tôi tìm hiểu thì công ty tôi được tự chủ tài chính và có thể chi bổ sung thu nhập cho NLĐ trong đơn vị. Tuy nhiên hệ số thu nhập tăng thêm đối với từng chức danh lãnh đạo thì được quy định trong văn bản nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo nội dung bạn cung cấp thì có thể thấy DN của bạn thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

   Theo quy định, việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Theo đó, hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị tối đa không quá hai lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị.

   Tại Phụ lục số 1 Ban hành kèm theo Thông tư 145/2017/TT-BTC hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác, có quy định về chi bổ sung thu nhập cho người lao động:

   - Đơn vị xây dựng phương án chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm cho từng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo nhiệm vụ, kết quả công việc được giao, nguồn thu đem lại cho đơn vị hoặc theo bình bầu A, B, C, hoặc theo hệ số lương hoặc phương án khác.

   Như vậy, hệ số thu nhập tăng thêm của từng chức danh lãnh đạo đơn vị (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng) do đơn vị quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhưng không quá hai lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị..

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn