Hệ thống tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày hỏi:08/12/2017

Hệ thống tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Hải, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về một số vấn đề trong lĩnh vực quốc phòng. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Hệ thống tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hệ thống tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Mục I Quy định 50-QĐ/TW năm 2011 về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức ở 4 cấp

   - Toàn quân có Tổng cục Chính trị.

   - Cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và đơn vị tương đương có cục chính trị.

   - Cấp sư đoàn, vùng hải quân, lữ đoàn và đơn vị tương đương có phòng chính trị.

   - Cấp trung đoàn và đơn vị tương đương có ban chính trị.

   Thủ trưởng cơ quan chính trị là chủ nhiệm chính trị.

   - Những đơn vị, cơ quan không đủ điều kiện lập ban chính trị thì bố trí trợ lý chính trị.

   - Ở các doanh nghiệp trong Quân đội, căn cứ vào quy mô tổ chức, lực lượng và tính chất, nhiệm vụ mà tổ chức cơ quan chính trị tương ứng như tổ chức các cơ quan chức năng trong doanh nghiệp.

   2. Cán bộ chủ trì về chính trị ở các cấp

   - Từ cấp đại đội và tương đương đến cấp tiểu đoàn và tương đương có chính trị viên. Từ cấp trung đoàn và tương đương đến cấp quân khu và tương đương có chính ủy. Chính ủy, chính trị viên là người chủ trì về chính trị, chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp ủy cấp mình về toàn bộ các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức tiến hành các nội dung công tác đảng, công tác chính trị theo chức trách, nhiệm vụ; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác chung của đơn vị.

   - Ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi không bố trí chính ủy, chính trị viên thì bí thư cấp ủy cùng cấp là người đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị.

   - Ở ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức cơ sở và ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương, bí thư đảng ủy (chi bộ) trực tiếp làm chính trị viên, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị đối với lực lượng dân quân tự vệ và trong các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, đơn vị mình. Bí thư đoàn xã, phường, thị trấn làm chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hệ thống tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 50-QĐ/TW năm 2011.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn