Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Luật năm 1996

Theo dõi sự thay đổi của Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Ngày hỏi:19/10/2018

Tôi tên Năm Nguyên là công chức Nhà nước đã về hưu, trong thời gian rãnh ở nhà tôi có lên tìm hiểu một số vấn đề mà trước đây mình không có thời gian để nghiên cứu, nay có vấn đề chưa rõ các bạn hỗ trợ giúp tôi: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quy định ra sao khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996 còn hiệu lực?

Tuyết Huỳnh - Tiền Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 1996 52-L/CTN, có quy định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như sau:

   Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

   Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

   1- Văn bản do Quốc hội ban hành: Hiến pháp, luật, nghị quyết ;

   Văn bản do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành: pháp lệnh, nghị quyết;

   2- Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ở trung ương ban hành để thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội:

   a) Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

   b) Nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;

   c) Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;

   d) Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; quyết định, chỉ thị, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

   đ) Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tổ chức chính trị - xã hội;

   3- Văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành để thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; văn bản do Uỷ ban nhân dân ban hành còn để thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp:

   a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

   b) Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn