Hết hạn chuyển sinh hoạt tạm thời đảng viên không chuyển về nơi sinh hoạt chính thức xử lý kỷ luật thế nào?

Ngày hỏi:27/03/2021

Bên mình có một Đảng viên đã hết hạn chuyển sinh hoạt tạm thời nhưng đảng viên không chuyển về nơi sinh hoạt chính thức. Cho hỏi có thể xử lý kỷ luật thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 11 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 có quy định:

   1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

   ...

   d) Cố ý không chấp hành quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, phân công công tác, nghỉ chế độ, chuyển sinh hoạt đảng theo quy định.

   ...

   2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

   ...

   3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

   Như vậy, cần phải căn cứ vào mức độ hậu quả gây ra mà có thể bị xử lý kỷ luật khác nhau. Bạn xem xét các quy định trên để xử lý cho đúng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn