Hết tháng 3 không thấy gọi tên thì không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa?

Ngày hỏi:04/10/2021

Em muốn hỏi, thông thường thời điểm gọi nhập ngũ là tháng 2, tháng 3 hằng năm. Như vậy, nếu qua thời gian tháng 3 vẫn không thấy gọi để nhập ngũ thì không phải đi nghĩa vụ năm đó đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 33 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm như sau:

   Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

   Như vậy, thông thường gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba hằng năm. Tuy nhiên, xét thấy cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ.

   Thời gian này sẽ tùy từng địa phương sắp xếp linh hoạt. Do đó, mặc dù đã quá tháng 3 nhưng không đồng nghĩa là không phải đi nghĩa vụ quân sự.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đăng ký nghĩa vụ quân sự
  Hoãn nghĩa vụ quân sự
  Hoàn thành nghĩa vụ quân sự
  Khám nghĩa vụ quân sự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn