Hết thời gian biệt phái công chức có được về làm việc cũ?

Ngày hỏi:10/01/2019

Xin chào Hiện tại tôi đang là công chức cấp xã ở địa phương tôi sinh sống. Tuy nhiên tôi được huyện gọi điện hỏi ý kiến đi biệt phái ở huyện. Tôi muốn hỏi nếu tôi đi biệt phái và hết thời gian biệt phái tôi về cơ quan cũ liệu tôi có được làm lại công việc tôi bây giờ đang đảm nhận không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 53 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về biệt phái công chức như sau:

   "1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

   2. Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

   3. Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.

   4. Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

   5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái.

   6. Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi."

   Theo quy định thì biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian biệt phái không quá 03 năm, đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù, thời gian biệt phái thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Sau khi hết thời hạn biệt phái, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức.

   Theo đó, bạn là công chức cấp xã, được biệt phái đến Huyện, thời hạn là 3 năm, sau khi hết thời hạn biệt phái, thì về nguyên tắc, đơn vị cấp xã có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp với bạn.

   Đối với nguyện vọng được làm công việc cũ sau thời gian biệt phái thì bạn có thể đề xuất lên lãnh đạo đơn vị cấp xã, tuy nhiên tùy tình hình thực tế và yêu cầu công việc thì lãnh đạo sẽ quyết định cho bạn làm công việc cũ hoặc sắp xếp công việc khác phù hợp với bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn