Hết thời hạn kỷ luật khiển trách có được bổ nhiệm lại chức vụ?

Ngày hỏi:06/03/2019

Tôi là công chức, tôi bị xử lý hình thức kỷ luật khiển trách quyết định có hiệu lực từ 24/01/2019. Theo tôi tìm hiểu thời gian chấp hành kỷ luật khiển trách là 12 tháng, trong thời gian chấp hành an ky luật thì không được bổ nhiệm lại. Nhưng qua đến ngày 06/02/2020 sẽ đến thời điểm bổ nhiệm lại chức vụ của tôi, khi đó thì thời gian chấp hành kỷ luật của tôi đã qua. Tôi xin hỏi luật sư liệu đến thời điểm đó tôi có được xem xét để bổ nhiệm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008 thì cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách thì:

   - Nếu cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách mà vẫn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực thì cán bộ, công chức đó sẽ không được xem xét bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật

   - Nếu cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách nhưng đã hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực thì cán bộ, công chức đó có thể được xem xét bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật.

   Do đó: Đối với trường thợp của bạn thì bạn xử lý hình thức kỷ luật khiển trách quyết định có hiệu lực từ 24/01/2019, thời hạn chấp hành kỷ luật khiển trách là 12 tháng, đến ngày 06/02/2020 thì thời hạn chấp hành quyết định xử lý kỷ luật của bạn đã hết.

   Nên bạn có thể được xem xét bổ nhiệm lại chức vụ hiện tại của mình nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại chức vụ theo quy định của pháp luật

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn