hiệm vụ của ban tài chính xã còn áp dụng thông tư 60 nữa không ?

Ngày hỏi:07/01/2015
Kính thưa quý anh chị phụ trách chuyên mục hỏi đáp ! Em xin hỏi theo thông tư 60/2003/btc thì cấp xã có Ban tài chính xã, nhưng hiện nay cấp xã Phó chủ tịch UBND kiêm nhiệm trưởng ban tài chính xã và theo thông tư 06 của bộ nội vụ về chức năng nhiệm vụ của công chức xã chỉ có 01 chức danh công chức Tài chính-kế toán . Vậy xin anh chị giải thích giúp e hiện nay nhiệm vụ của ban tài chính xã còn áp dụng thông tư 60 nữa không và nhiệm vụ của Trưởng ban tài chính như thế nào ?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định chức vụ, chức danh cán bộ, công chức phường, xã. Theo đó, phụ trách công tác tài chính – kế toán tại phường, xã chỉ có công chức Tài chính – kế toán, không quy định Ban Tài chính phường, xã.

   Tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của từng phường, xã mà bố trí số lượng chức danh công chức (tùy mỗi chức danh có thể có từ 01 đến 03 người) đảm bảo các lĩnh vực công tác đều có người đảm nhiệm.

   Nhiệm vụ của chức danh công chức Tài chính – Kế toán được quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn