Hiệu trưởng sử dụng tài sản công không đúng quy định bị xử phạt ra sao?

Ngày hỏi:03/12/2018

Hiệu trưởng trường công lập đã tự ý cho thuê căn tin mà không thông qua Hội đồng nhà trường, theo tìm hiểu tôi biết hành vi đó của hiệu trưởng đã sai với quy định pháp luật, thế cho tôi hỏi: Hiệu trưởng sử dụng tài sản công không đúng quy định bị xử phạt ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, có quy định về xử lý kỷ luật công chức như sau:

   Áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

   - Khiển trách;

   - Cảnh cáo;

   - Hạ bậc lương;

   - Giáng chức;

   - Cách chức;

   - Buộc thôi việc.

   Theo đó, tại Điều 9 Nghị định 34/2011/NĐ-CP có quy định:

   Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

   - Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ;

   - Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng;

   - Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   - Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng;

   - Sử dụng tài sản công trái pháp luật;

   - Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

   - Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

   => Như vậy, với hành vi sử dụng tài sản công (tự ý cho thuê căn tin trường) trải quy định thì Hiệu trưởng sẽ bị kỷ luật khiển trách bạn nhé.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn