Hiệu trưởng trường công lập có áp dụng ký thay mặt (T/M)?

Ngày hỏi:17/07/2020
Hiệu trưởng nhà trường Tiểu học Công lập có phải dùng chữ T/M không thư viện hay chỉ cần hiệu trưởng mà không có chữ T/M? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì:

   1. Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng

   Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành; có thể giao cấp phó ký thay các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp trưởng.

   2. Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể

   Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

   ...

   Như vậy, đối với trường Tiểu học Công lập hoạt động theo chế độ thủ trưởng thì người đứng đầu ở đây là hiệu trưởng sẽ có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành. Do đó, ở đây sẽ không dùng từ ký T/M.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn