Hiệu trưởng trường THCS công lập có được hướng dẫn tập sự?

Ngày hỏi:30/01/2020

Cho tôi hỏi hiệu trưởng trường THCS công lập có hướng dẫn tập sự được không? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì:

   Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng truyền đạt hướng dẫn người tập sự. Không thực hiện việc cử một người hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trở lên trong cùng thời gian.

   Như vậy, người hướng dẫn tập sự theo quy định này là viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng truyền đạt.

   Theo Luật cán bộ, công chức 2008 Nghị định 06/2010/NĐ-CP thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp được xác định là công chức. Do vậy, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cụ thể trường hợp này là hiệu trưởng trường THCS là công chức, không được hướng dẫn người tập sự.

   Tuy nhiên, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 thì: người đứng đầu đơn vị sự nghiệp (hiệu trưởng trường THCS) không còn là công chức mà được xác định là viên chức. Do đó, từ thời điểm này trở đi, hiệu trưởng trường THCS có thể hướng dẫn tập sự theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT