Hình thức biểu quyết của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà Nước

Ngày hỏi:24/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Hồng Duy hiện tôi đang công tác trong một đơn vị kiểm toán, có thắc mắc tôi mong muốn nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi có thắc mắc mong muốn nhận được phản hồi từ Ban biên tập giải đáp giúp. Cụ thể: 

Hình thức biểu quyết của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà Nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức biểu quyết của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà Nước được quy định tại Điều 11 Quyết định 2264/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy chế Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước, cụ thể như sau:

   - Hội đồng biểu quyết bằng một trong hai hình thức: giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo Nghị quyết của Hội đồng.

   - Hội đồng biểu quyết bỏ phiếu kín khi xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp ngành”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và phải đạt trên 90% số phiếu bầu, tính trên tổng số thành viên trong Hội đồng tán thành (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng phiếu bầu).

   - Hội đồng biểu quyết bỏ phiếu kín khi xét tặng: danh hiệu “Cờ thi đua của Ngành”, “Cờ thi đua của Chính phủ”; hình thức khen thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Huân chương của Nhà nước các hạng cho cá nhân, tập thể và phải đạt từ trên 50% số phiếu bầu trở lên, tính trên tổng số thành viên trong Hội đồng tán thành (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng phiếu bầu).

   - Trong trường hợp tỷ lệ phiếu (hoặc biểu quyết) ngang nhau, Chủ tịch Hội đồng là người đưa ra quyết định cuối cùng.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn