Hình thức biểu quyết và điều kiện thông qua kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy bân nhân dân

Ngày hỏi:12/06/2017

Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân bằng hình thức nào và điều kiện thông qua kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Ngọc Ánh, hiện đang làm việc tại cơ quan nhà nước, vừa qua cơ quan tôi có tổ chức biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân và kết quả được thông qua. Trong lúc tổ chức biểu quyết tôi thấy có nhiều Đại biểu đưa tay lên đồng ý. Nhưng tôi có thắc mắc là khi miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân thì có thể tổ chức biểu quyết bằng các hình thức nào và để kết quả miễn nhiệm được thông qua thì phải có ít nhất là bao nhiêu Đại biểu biểu quyết tán thành? Tôi có thể tìm hiểu thông tin này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hội từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Ngọc Ánh (096321****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức biểu quyết và điều kiện thông qua kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy bân nhân dân
   (ảnh minh họa)
  • Hình thức biểu quyết và điều kiện thông qua kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy bân nhân dân được quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 13 Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, cụ thể là:

   5. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Trường hợp thực hiện việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân bằng hình thức bỏ phiếu kín thì thành lập Ban kiểm phiếu. Thành phần Ban kiểm phiếu và việc bầu Ban kiểm phiếu thực hiện như quy định tại điểm c, Khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

   6. Kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tán thành.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hình thức biểu quyết và điều kiện thông qua kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy bân nhân dân. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT