Hình thức công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải

Ngày hỏi:31/10/2017

Hình thức công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào?  Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Thuý Lan, đang tìm hiểu những quy định của pháp luật về kết luận Thanh tra của các Bộ ban ngành, nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là hình thức công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào không? Mong sớm nhận được phản hồi câu hỏi trển từ các bạn, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải được quy định tại Điều 7 Quyết định 1878/QĐ-BGTVT năm 2017 Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải, cụ thế như sau:

   1. Công bố tại cuộc họp do Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc người được ủy quyền chủ trì với sự tham gia của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   2. Ngoài việc công khai kết luận thanh tra theo khoản 1 Điều này, tùy theo tính chất của từng cuộc thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành lựa chọn ít nhất một trong các hình thức sau để công khai thông báo kết luận thanh tra:

   a) Công khai thông báo kết luận thanh tra trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải (chuyên mục hệ thống công khai minh bạch - mục công khai đại chúng);

   b) Công khai thông báo kết luận thanh tra trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra Bộ, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải:

   c) Yêu cầu đối tượng thanh tra niêm yết công khai thông báo kết luận thanh tra tại trụ sở của đối tượng thanh tra;

   d) Thông báo kết luận thanh tra trên phương tiện thông tin đại chúng (gồm báo nói; báo hình: báo viết; báo điện tử):

   đ) Thông báo kết luận thanh tra tại cuộc họp báo thường kỳ hoặc đột xuất do Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chủ trì theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải.

   3. Việc áp dụng hình thức công khai thông báo kết luận thanh tra

   a) Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành quyết định hình thức công khai thông báo kết luận thanh tra quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này trên cơ sở đề nghị của trưởng đoàn thanh tra.

   b) Bộ trưởng quyết định công khai thông báo kết luận thanh tra quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều này theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải.

   4. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến cuộc thanh tra hoặc cơ quan báo chí yêu cầu cung cấp thông tin ngoài các buổi họp báo thì thực hiện theo quy chế phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về những hình thức công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 1878/QĐ-BGTVT năm 2017 .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn