Hình thức kiểm tra việc thi hành văn bản, thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:09/06/2017

Hình thức kiểm tra việc thi hành văn bản, thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại Phòng Văn hóa Thông tin huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Vừa qua, chúng tôi được phổ biến kế hoạch kiểm tra vấn đề thi hành văn bản trên thực tế và thực hiện nhiệm vụ được giao giai đoạn 6 tháng đầu năm 2017. Tôi thắc mắc không biết đối với kế hoạch kiểm tra này, Lãnh đạo Bộ và Sở sẽ tiến hành thông qua những cách thức nào? Có văn bản nào quy định vấn đề này hay không? Rất mong Ban biên tập hỗ trợ giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!

Vừng A Lưới (0974****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức kiểm tra việc thi hành văn bản, thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định tại Điều 37 Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định 727/QĐ-BTTTT. Cụ thể như sau:

   1. Đơn vị tự kiểm tra: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thường xuyên tổ chức tự kiểm tra việc thi hành các văn bản, công việc được giao tại đơn vị, phát hiện các vướng mắc và báo cáo Lãnh đạo Bộ, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

   2. Bộ tiến hành kiểm tra:

   a) Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và các công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra tiến hành làm việc trực tiếp tại đơn vị cần kiểm tra để nắm tình hình.

   b) Lãnh đạo Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả thực hiện các văn bản, công việc được giao.

   c) Bộ trưởng uỷ quyền cho một cán bộ là Thủ trưởng đơn vị cấp Vụ, Cục chủ trì việc kiểm tra hoặc thành lập các đoàn kiểm tra việc thi hành các văn bản trong từng lĩnh vực hoặc công việc cần tập trung chỉ đạo trong từng thời kỳ. Đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề cương kiểm tra, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện.

   d) Kiểm tra thông qua báo cáo đột xuất hoặc định kỳ của các đơn vị; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình, dự án lớn.

   đ) Hình thức khác do Bộ trưởng quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hình thức kiểm tra việc thi hành văn bản, thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Thông tin và Truyền thông. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 727/QĐ-BTTTT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn