Hình thức kiểm tra việc thực hiện văn bản, nhiệm vụ được giao trong hoạt động Giáo dục

Ngày hỏi:07/04/2018

Hình thức và báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện văn bản, nhiệm vụ được giao trong hoạt động Giáo dục được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Hải Như, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong quá trình tìm hiểu về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Hình thức và báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện văn bản, nhiệm vụ được giao trong hoạt động Giáo dục được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi chân thành cảm ơn!

0121****

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 20 Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017 về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung này được quy định cụ thể như sau:

   - Hình thức kiểm tra

   + Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ thường xuyên tổ chức tự kiểm tra việc thi hành các văn bản và nhiệm vụ được giao tại đơn vị, phát hiện các vướng mắc và đề xuất Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách biện pháp xử lý kịp thời;

   + Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và các công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra tiến hành làm việc trực tiếp tại đơn vị cần kiểm tra để nắm tình hình;

   + Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả thực hiện các văn bản, nhiệm vụ được giao;

   + Bộ trưởng ủy quyền cho một lãnh đạo vụ, cục hoặc tương đương chủ trì việc kiểm tra hoặc quyết định thành lập các đoàn kiểm tra việc thi hành các văn bản trong từng lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo trong từng thời kỳ. Người được ủy quyền hoặc trưởng đoàn kiểm tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề cương kiểm tra, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện;

   + Kiểm tra thông qua tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện những chương trình, dự án lớn;

   + Hình thức kiểm tra khác do Bộ trưởng quyết định.

   - Báo cáo kết quả kiểm tra

   + Khi kết thúc kiểm tra, người chủ trì kiểm tra phải thông báo kết quả kiểm tra với người đứng đầu đơn vị được kiểm tra, đồng thời báo cáo Bộ trưởng. Báo cáo nêu rõ: nội dung kiểm tra, đánh giá những mặt được và chưa được, những sai phạm cùng biện pháp khắc phục và kiến nghị hình thức xử lý (nếu có).

   + Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì kiểm tra có trách nhiệm theo dõi việc xử lý sau khi kiểm tra, yêu cầu đơn vị được kiểm tra khắc phục những sai phạm theo quyết định của cấp có thẩm quyền, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả khắc phục sau kiểm tra.

   + Văn phòng tổng hợp chung, báo cáo bằng văn bản với lãnh đạo Bộ tình hình kiểm tra việc thi hành các văn bản, các công việc được lãnh đạo Bộ giao hoặc tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và Hội nghị tổng kết công tác hằng năm của Bộ.

   Trên đây là là nội dung tư vấn về Hình thức kiểm tra việc thực hiện văn bản, nhiệm vụ được giao trong hoạt động Giáo dục. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn