Hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức và đảng viên dự bị có gì khác nhau?

Ngày hỏi:05/04/2019

Tôi hiện là đảng viên dự bị, do đó mà tôi không ngừng cố gắng, rèn luyện để được bước chân vào hàng ngũ đảng viên chính thức. Theo đó, tôi muốn biết hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức và đảng viên dự bị có gì khác nhau? Ban tư vấn vui lòng hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 36 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, nếu vi phạm đến mức phải kỷ luật đều phải xử lý kỷ luật nghiêm minh. Cụ thể trong hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức và đảng viên dự bị được quy định như sau:

   - Đối với đảng viên chính thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

   Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xóa tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng. Cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không để thôi giữ chức.

   - Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cảnh cáo.

   Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xóa tên trong danh sách đảng viên.

   => Như vậy, với đảng viên chính thức thì hình thức kỷ luật nặng nhất là khai trừ ra khỏi đảng, còn đối với đảng viên dự bị thì là cảnh cáo, nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xóa tên trong danh sách đảng viên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 36 Quy định năm 2016 30-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn