Hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm các quy định về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Ngày hỏi:08/10/2018

Ban biên tập có nhận được câu hỏi gửi về từ một bạn có mail Tung_huynh***@gmail.com với nội dung:

Các anh/chị Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp tôi hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm các quy định về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Quy định 07-QĐi/TW năm 2018 xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, nội dung này được quy định như sau:

   1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách

   a) Không lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định theo chương trình, kế hoạch về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại dẫn đến vi phạm.

   b) Không lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ dẫn đến vi phạm.

   c) Không lãnh đạo, chỉ đạo việc xem xét, xử lý vi phạm về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc có biểu hiện bao che cho đối tượng vi phạm.

   d) Không chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân, công tác xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hoặc các chính sách hậu phương quân đội.

   đ) Đồng ý cho thành viên của tổ chức đảng, cán bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước ra nước ngoài không đúng quy định hoặc chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

   e) Tổ chức các hoạt động đối ngoại không đúng quy định của Đảng và Nhà nước hoặc chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

   2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

   a) Ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch công tác về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trái nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

   b) Có hành vi vi phạm mang tính tập thể dẫn đến lộ bí mật của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

   3. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức giải tán

   a) Cố ý chống lại quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

   b) Cố ý tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng các hoạt động đối ngoại để phá hoại đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

   c) Tổ chức, kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng bức quần chúng mít tinh, biểu tình trái quy định của pháp luật hoặc có hành động phá hoại các cơ sở quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn