Hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản

Ngày hỏi:08/10/2018

Các anh/chị Ban biên tập cho em hỏi: pháp luật quy định như thế nào về hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản? Vì em hiện có một bài tập liên quan vấn đề này, các anh/chị vui lòng hỗ trợ giúp em trong thời gian sớm nhất nhé.

Văn Khanh  ****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Quy định 07-QĐi/TW năm 2018 xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản được quy định như sau:

   1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách

   a) Chỉ đạo hoặc cho chủ trương thực hiện các dự án, công trình đầu tư, xây dựng cơ bản trái quy định.

   b) Không xử lý hoặc bao che cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý vi phạm trong ban hành, tổ chức thực hiện các quy định hoặc chủ trương về đầu tư, xây dựng cơ bản.

   c) Có chủ trương làm sai lệch kết quả đấu thầu xây dựng hoặc mua sắm; nhận hoa hồng, phần trăm của nhà thầu.

   2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

   a) Cố ý cho chủ trương hoặc chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng xâm hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng; các di tích lịch sử, văn hóa hoặc làm hủy hoại tài nguyên, môi trường.

   b) Cố ý ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định về đầu tư xây dựng cơ bản trái quy định.

   c) Chỉ đạo làm trái quy định trong thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; trong quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán vốn; trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả.

   d) Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm đối với các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý.

   đ) Lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định, phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án đầu tư không đúng quy định gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản nhà nước.

   3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp có chủ trương, hành động chống lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đầu tư, xây dựng cơ bản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn