Hình thức kỷ luật giáng chức trong việc xử lý VPHC áp dụng cho đối tượng nào?

Ngày hỏi:14/05/2020

Tôi được biết sắp tới quy định mới về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực áp dụng. Tôi có vấn đề thắc mắc theo quy định này là hình thức kỷ luật giáng chức sẽ áp dụng cho những đối tượng nào? Cán bộ hay công chức?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 27 Nghị định 19/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/7/2020) quy định:

   Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi không thực hiện kết luận kiểm tra.

   => Như vậy, hình thức kỷ luật giáng chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn