Hình thức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát thực hiện theo quy chế dân chủ

Ngày hỏi:27/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định pháp luật hiện hành thì hình thức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát thực hiện theo quy chế dân chủ được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát thực theo quy chế hiện dân chủ quy định tại Điều 12 Quyết định 757/QĐ-VKSTC năm 2008, cụ thể như sau:

   Căn cứ vào nội dung, yêu cầu và quy định từng vấn đề cụ thể để có hình thức phù hợp, có thể tổ chức hội nghị, gửi dự thảo văn bản hoặc phát phiếu lấy ý kiến bảo đảm dân chủ, khách quan.

   Về kế hoạch công tác, nội dung tổng kết hàng năm, những vấn đề quan trọng về cồng tác tổ chức- cán bộ, tài chính cần đưa ra thảo luận dân chủ trong cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị hoặc trong Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện, Ủy ban Kiểm sát, đại diện lãnh đạo các đon vị trực thuộc (ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn