Hình thức tổ chức hội nghị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Ngày hỏi:29/10/2019

Cho tôi hỏi việc tổ chức hội nghị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ áp dụng những hình thức nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 1 Mục I Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2019 quy định hình thức tổ chức hội nghị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII như sau:

   Ban thường vụ cấp uỷ các cấp lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan (tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc có thể trực tuyến để quán triệt) cho phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện và yêu cầu cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn