Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Ngày hỏi:14/01/2017

Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Tôi tốt nghiệp Trung cấp thư viện và được tuyển dụng làm việc trong 1 trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, được xếp ngạch Thư viện viên trung cấp 17.171 từ năm 2008. năm 2012 tôi tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành thông tin thư viện, trình độ tin học B, ngoại ngữ B tiếng anh, LLCT: trung cấp . đến nay tôi lương tôi bậc 5. hệ số 2.66. Tháng 12/2016 Tỉnh Vĩnh Phúc có công văn đăng ký nhu nâng ngạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Tôi xin hỏi tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia đăng ký dự thi hay không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 12/2012/TT-BNV về xét tuyển chức danh nghề nghiệp:

   "1. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện căn cứ vào:

   a) Số lượng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập;

   b) Nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập;

   c) Tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thù hoặc xét thăng hạng.

   2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức được cử đi dự thi hoặc xét.

   3. Viên chức được cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện hoặc không đúng yêu cầu của vị trí việc làm (thì không được tham dự thi hoặc xét. Nếu viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, kê khai không đúng sự thật để đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, khi bị phát hiện sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định và hủy kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm hủy kết quả thi hoặc xét."

   Có thể thấy, việc bạn muốn đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì trước hết bạn phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó. Thứ hai, bạn phải là đối tượng được tham gia dự thi theo công văn thông báo của Tỉnh bạn, để xác định viêc này bạn nên liên hệ với cơ quan tiến tổ chức kì thi thăng hạng chức danh để biết chi tiết hơn về điều kiện tham gia. Nếu đáp ứng đủ điều kiện thì bạn có thể chuẩn bị một bộ hồ sơ dự thi và nộp cho cơ quan tổ chức cuộc thi theo quy định tại Điều 10 Thông tư 12/2012/TT-BNV:

   "1. Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:

   a) Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

   b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức;

   c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý;

   d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

   đ) Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mà viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng.

   2. Việc lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện như sau:

   a) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I, hồ sơ của viên chức được cử tham dự thi hoặc xét thăng hạng được gửi về Bộ Nội vụ để xem xét, quyết định và lưu giữ, quản lý"

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 12/2012/TT-BNV để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn