Hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra để được cấp mới Chứng nhận vận hành điện

Ngày hỏi:29/03/2019

Theo tôi được biết chứng nhận vận hành là giấy chứng nhận do Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cấp điều độ có quyền điều khiển, các đơn vị có liên quan cấp cho các chức danh sau khi được đào tạo và kiểm tra. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra để được cấp mới Chứng nhận vận hành điện như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 31 Quy trình kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL năm 2018, thì:

   Hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra để được cấp mới Chứng nhận vận hành bao gồm:

   1. Văn bản đăng ký tham gia kiểm tra của Đơn vị cử đối tượng tham gia kiểm tra, kèm theo danh sách đối tượng tham gia kiểm tra đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 30 Quy trình này.

   2. Hồ sơ của đối tượng tham gia kiểm tra bao gồm:

   - Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (nếu là người nước ngoài phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phép cư trú và làm việc tại Việt Nam);

   - Bản khai quá trình học tập, công tác liên quan đến công tác điều độ, vận hành hệ thống điện có xác nhận của Đơn vị cử đối tượng tham gia kiểm tra;

   - Giấy chứng nhận sức khỏe có thời hạn không quá 06 tháng so với thời điểm gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra;

   - 01 ảnh (3x4) của đối tượng tham gia kiểm tra;

   - File mềm hồ sơ của đối tượng tham gia kiểm tra theo quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản này gửi cho Đơn vị có thẩm quyền kiểm tra.

   Trên đây là quy định về hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra để được cấp mới Chứng nhận vận hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT