Hồ sơ đề nghị cung cấp phôi VBCC gồm những gì?

Ngày hỏi:01/11/2018

Tôi là viên chức Nhà nước, tôi hiện có vấn đề lăn tăn nhờ đến sự hỗ trợ từ Ban biên tập, cụ thể: Hồ sơ đề nghị cung cấp phôi VBCC gồm những gì?

(VBCC là viết tắt của phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên và phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh.)

Quỳnh Dao - Viên chức

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Quyết định 5225/QĐ-BGDĐT năm 2015 Quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên và phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quy định về hồ sơ đề nghị cung cấp phôi VBCC như sau:

   1. Hồ sơ đề nghị cung cấp phôi văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, phôi bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi chung là văn bằng).

   a) Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ của đơn vị nhận phôi VBCC (nếu hồ sơ nộp trực tiếp).

   b) Công văn đề nghị cung cấp phôi văn bằng của đơn vị nhận phôi VBCC nêu rõ các nội dung:

   - Số lượng học sinh tốt nghiệp;

   - Số lượng phôi văn bằng đề nghị cung cấp; báo cáo số phôi văn bằng đã được cấp đợt trước, số đã sử dụng, số lượng phải hủy (nếu có, kèm theo biên bản hủy và file mềm) và số phôi còn tồn;

   - Họ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận phôi văn bằng; hình thức nhận phôi văn bằng (nhận trực tiếp hay nhận qua đường bưu điện).

   2. Hồ sơ đề nghị cung cấp phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên và phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh (sau đây gọi chung là chứng chỉ)

   a) Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ của đơn vị nhận phôi VBCC (nếu hồ sơ nộp trực tiếp).

   b) Công văn đề nghị cung cấp phôi chứng chỉ nêu rõ các nội dung:

   - Tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo: nêu rõ thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo và đối tượng đào tạo;

   - Số lượng phôi đề nghị cung cấp; báo cáo số phôi chứng chỉ đã được cấp đợt trước, số đã sử dụng, số lượng phải hủy (nếu có, kèm theo biên bản hủy và file mềm) và số phôi còn tồn;

   - Họ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận phôi chứng chỉ; hình thức nhận phôi chứng chỉ (nhận trực tiếp hay nhận qua đường bưu điện).

   Riêng đối với công văn đề nghị cung cấp phôi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ phải có ý kiến xác nhận của lãnh đạo cơ quan hoặc đơn vị quản lý trung tâm tin học, ngoại ngữ.

   Đối với hồ sơ đề nghị cung cấp phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên lần đầu, hồ sơ bổ sung Giấy phép hoạt động, Đề án thành lập trung tâm và Báo cáo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn