Hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ được quy định thế nào?

Ngày hỏi:23/09/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Dương Nga. Tôi muốn nhờ ban biên tập tư vấn giúp tôi việc Hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi văn bản nào quy định điều đó? Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ được quy định tại Điều 93 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 như sau:

   - Tờ trình Chính phủ về dự thảo nghị định.

   - Dự thảo nghị định.

   - Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

   - Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị định.

   - Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo, nếu trong dự thảo có quy định thủ tục hành chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo, nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.

   - Nghị quyết của Chính phủ thông qua các chính sách trong đề nghị xây dựng nghị định đối với nghị định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Luật này.

   - Tài liệu khác (nếu có).

   Tài liệu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

   Trên đây là quy định về hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn