Hồ sơ giải quyết khiếu nại

Hồ sơ giải quyết khiếu nại gồm có những gì?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:


  • 1. Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại gồm có:

   a) Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi nội dung khiếu nại;

   b) Văn bản giải trình của người bị khiếu nại;

   c) Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định;

   d) Quyết định giải quyết khiếu nại;

   đ) Tài liệu khác có liên quan.

   2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số bút lục được lưu giữ theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn