Hồ sơ thành lập hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường

Ngày hỏi:20/11/2018

Theo thông tin tôi được biết thì Bộ tài nguyên và môi trường vừa mới ban hành văn bản về thành lập hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường. Anh chị cho tôi hỏi hồ sơ thành lập hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Thông tư 18/2018/TT-BTNMT, có hiệu lực ngày 18/12/2018, quy định hồ sơ thành lập hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường như sau:

   1. Hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

   - Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng quản lý;

   - Đề án thành lập Hội đồng quản lý;

   - Dự thảo quyết định thành lập;

   - Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý;

   - Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan;

   - Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

   2. Đề án thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập do đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng, gồm các nội dung chính sau:

   - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;

   - Vị trí, chức năng;

   - Nhiệm vụ và quyền hạn;

   - Cơ cấu tổ chức;

   - Dự kiến phương án nhân sự của Hội đồng quản lý;

   - Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập Hội đồng quản lý (nếu có);

   - Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

   Trên đây là hồ sơ thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn