Hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:18/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về soạn thảo văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước. Cho tôi hỏi hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 23 Quyết định 1662/QĐ-KTNN năm 2017 thì hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước như sau:

   Hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước, bao gồm:

   1. Tờ trình Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung Tờ trình phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản, quá trình xây dựng dự thảo văn bản, bố cục và nội dung chính của dự thảo, những vấn đề có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước (nếu có);

   2. Dự thảo văn bản đã được chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế;

   3. Văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

   4. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân có liên quan (kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân);

   5. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

   Trên đây là quy định về hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn