Hồ sơ trình xét chọn danh hiệu anh hùng lao động bao gồm những gì?

Ngày hỏi:30/07/2018

Hồ sơ trình xét chọn danh hiệu anh hùng lao động bao gồm những gì? Tôi là Thu Phương, tôi đang làm việc trong lĩnh vực tư pháp. Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Anh/Chị trong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Anh/Chị cho tôi hỏi là: Hồ sơ trình xét chọn danh hiệu anh hùng lao động bao gồm những gì? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị trong Ban biên tập! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ trình xét chọn danh hiệu anh hùng lao động được quy định tại Khoản 3 Mục III Thông tư 14/1999/TT-BTP về việc xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành như sau:

   3.1. Bản báo cáo thành tích công tác của cá nhân, tập thể được đề nghị xét tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động do Thủ trưởng đơn vị cơ sở xác nhận, ký tên, đóng dấu (bản báo cáo thành tích của Toà án nhân dân cấp huyện và Đội thi hành án phải có ý kiến nhất trí của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp);

   3.2. Biên bản họp bình xét và văn bản đề nghị xét chọn danh hiệu Anh hùng Lao động đối với cá nhân, tập thể do Thủ trưởng đơn vị cơ sở xác nhận, ký tên, đóng dấu;

   3.3. Biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị cơ sở và biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp;

   3.4. Văn bản đề nghị xét chọn của Thủ trưởng đơn vị cơ sở kèm theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị cơ sở. Đối với tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Bộ do Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan Bộ Tư pháp có văn bản đề nghị xét chọn.

   Riêng đối với các trường hợp sau đây, ngoài những loại giấy tờ trên, hồ sơ trình xét chọn còn phải có thêm:

   - Văn bản hiệp y của Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh thống nhất với Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị xét chọn Toà án nhân dân cấp huyện và cá nhân thuộc Toà án nhân dân cấp huyện;

   - Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp xét và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình xét chọn Toà án nhân dân cấp huyện, cá nhân thuộc Toà án nhân dân cấp huyện; cá nhân, tập thể thuộc Toà án nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở thống nhất ý kiến với Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

   Các cá nhân, tập thể thuộc Toà án nhân dân địa phương, cơ quan thi hành án, Giám đốc Sở Tư pháp và Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình xét chọn phải có văn bản hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   Hồ sơ trình xét chọn gồm 5 bộ, mỗi loại giấy tờ trong bộ hồ sơ phải là bản gốc (bản chính). Các văn bản trong hồ sơ trình xét chọn phải sạch, đẹp, không tẩy xoá, sửa chữa tuỳ tiện; ghi đúng, đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, chức danh, đơn vị hành chính.

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ trình xét chọn danh hiệu anh hùng lao động. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 14/1999/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn