Hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn giữa công đoàn với cơ quan tài chính

Ngày hỏi:11/10/2018

Tôi đang là cán bộ công đoàn của một công ty chuyên về dày da xuất khẩu tại Tp Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn giữa công đoàn với cơ quan tài chính được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn giữa công đoàn với cơ quan tài chính được quy định tại Tiểu mục 2 Mục II Quy chế 1822/QCPH/BTC-TLĐ năm 2014 về phối hợp công tác thực hiện quy định của pháp luật thuế, pháp luật công đoàn giữa Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, như sau:

   a) Trên cơ sở thông tin quản lý thuế và cơ sở dữ liệu về đăng ký thuế, cơ quan tài chính (cơ quan Thuế) định kỳ tháng đầu của quý cung cấp thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn (người nộp thuế là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP) trong cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế cho cơ quan công đoàn cùng cấp, cụ thể như sau:

   - Thông tin về đăng ký thuế mới, thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm: Mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ hoạt động, ngày được cấp mã số thuế.

   - Thông tin về tình trạng hoạt động, bao gồm: Thời gian tạm nghỉ kinh doanh, thời gian ngừng hoạt động, ngày đóng mã số thuế.

   b) Trên cơ sở thông tin về đóng kinh phí công đoàn, cơ quan công đoàn cung cấp cho cơ quan tài chính cùng cấp (cơ quan Thuế) thông tin về số lượng người nộp thuế phải đóng kinh phí công đoàn, số lượng lao động, số kinh phí công đoàn đã đóng của người nộp thuế trên địa bàn.

   Hình thức cung cấp thông tin: Kết xuất file dữ liệu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn