Hoạt động báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân

Ngày hỏi:02/11/2016

Hoạt động báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Phú, đang sinh sống ở Quảng Trị, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập, hoạt động báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân được quy định thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Xuân Phú_091**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hoạt động báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 71 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, theo đó, hoạt động báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát được quy định như sau:

   1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm xem xét báo cáo theo trình tự sau đây:

   a) Trưởng Đoàn giám sát trình bày báo cáo;

   b) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;

   c) Thường trực Hội đồng nhân dân thảo luận.

   Trong quá trình thảo luận, đại diện Đoàn giám sát có thể trình bày bổ sung những vấn đề có liên quan;

   d) Chủ tọa cuộc họp kết luận.

   Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

   3. Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

   4. Trong trường hợp cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát tại kỳ họp gần nhất.

   Trên đây là quy định về hoạt động báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn