Hoạt động ký ban hành kết luận thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức được thực hiện ra sao?

Ngày hỏi:14/10/2017

Hoạt động ký ban hành kết luận thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long. Trong quá trình công tác, tôi có tìm hiểu thêm thông tin về hoạt động thanh tra đối với việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Trong đó, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, sau quá trình thanh tra, hoạt động ký ban hành kết luận thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức được tiến hành ra sao? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ các chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Thanh Tùng (tung***@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 10/12/2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2012/TT-BNV quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức. Thông tư này quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra (bao gồm: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra) và nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

   Theo đó, hoạt động ký ban hành kết luận thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 09/2012/TT-BNV. Cụ thể như sau:

   a) Trưởng đoàn thanh tra hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra, trình người ra quyết định thanh tra ký ban hành;

   b) Người ra quyết định thanh tra ban hành kết luận thanh tra trong thời gian chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra.

   Liên quan đến khái niệm này, để bạn nắm rõ hơn vấn đề, Ban biên tập gửi đến bạn một số thông tin về việc công bố kết luận thanh tra như sau:

   - Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc công bố kết luận thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho trưởng đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra;

   - Người ra quyết định thanh tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra được ủy quyền thông báo bằng văn bản cho đối tượng thanh tra về việc tổ chức công bố kết luận thanh tra;

   - Nội dung của văn bản thông báo công bố kết luận thanh tra như sau:

   + Thời gian, địa điểm công bố kết luận thanh tra;

   + Thành phần dự họp công bố kết luận thanh tra: Đoàn thanh tra; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu về công tác quản lý công chức, viên chức của đối tượng thanh tra; các thành phần khác do Trưởng doàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra quyết định.

   - Người ra quyết định thanh tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn kết luận thanh tra; nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và các kiến nghị khác (nếu có);

   - Việc công bố kết luận thanh tra được lập biên bản và được ký giữa đại diện Đoàn thanh tra và đại diện lãnh đạo Cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về việc ký ban hành kết luận thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 09/2012/TT-BNV.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn