Hoạt động phí của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là bao nhiêu?

Ngày hỏi:27/08/2018

Chào các bạn trong Ban tư vấn Ngân hành Pháp Luật, có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Hoạt động phí của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, có quy định về hề hoạt động phí của Đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

   Đại biểu Hội đồng nhân dân (bao gồm cả đại biểu hoạt động chuyên trách và hoạt động không chuyên trách) được hưởng hoạt động phí hàng tháng như sau:

   - Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: Hệ số 0,3 mức lương cơ sở;

   Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định thêm:

   - Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: Hệ số 0,4 mức lương cơ sở;

   - Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Hệ số 0,5 mức lương cơ sở;

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn