Hoạt động sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ

Ngày hỏi:24/12/2019

Theo quy định mới thì việc hoạt động sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ được quy định như thế nào? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 29 Luật Dân quân tự vệ 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định hoạt động sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

   - Duy trì và thực hiện chế độ hoạt động sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ.

   - Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch về Dân quân tự vệ.

   - Làm nòng cốt xây dựng thôn, xã, phường, thị trấn chiến đấu; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở địa phương.

   - Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng và hoạt động khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn