Học cao đẳng nghề có được xét tuyển vào cơ quan nhà nước không?

Ngày hỏi:29/11/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Khánh Kiện, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho em hỏi em có bằng cao đẳng nghề thì có được thi hay xét tuyển vào bộ máy cơ quan nhà nước không, và nếu được thì mức lương, bậc lương, của em sẽ thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trước tiên về câu hỏi đầu của bạn đang thắc mắc về vấn đề bạn học và có bằng cao đẳng nghề có xin thi hay xét tuyển được vào bộ máy cơ quan Nhà nước hay không. Xin trả lời rằng việc bạn có được thi hay xét tuyển được hay không phụ thuộc vào từng vị trí mà bạn đang mong muốn được vào làm cũng như những điều kiện, tiêu chuẩn của bên những cơ quan Nhà nước đó.

   Do bạn không nói rõ bạn đang có ý định xin vào cơ quan nào với vị trí công chức hay viên chức nên áp dụng theo từng trường hợp như sau: Thi tuyển, xét tuyển viên chức được quy định tại Điều 22 Luật Viên chức 2010 về điều kiện đăng ký dự tuyển như sau:

   “1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

   a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

   b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

   c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

   d) Có lý lịch rõ ràng;

   đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

   e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

   g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

   2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

   a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng”.

   Và tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

   “1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

   a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

   b) Đủ 18 tuổi trở lên;

   c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

   d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

   đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

   e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

   g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

   2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

   a) Không cư trú tại Việt Nam;

   b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục”.

   Ngoài ra về bậc lương thì cũng tùy vào vị trí bạn tuyển dụng là vị trí nào thì sẽ có được những mức lương tương ứng. Cụ thể, những quy định về mức lương của viên chức, công chức đã được áp dụng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CPNghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/2/2013 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc xét tuyển vào cơ quan nhà nước khi học cao đẳng nghề. Bạn nene tham khảo chi tiết Luật Viên chức 2010 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn