Học sinh, sinh viên đóng đảng phí như thế nào?

Ngày hỏi:25/12/2018

Em đang là sinh viên, em mới vào Đảng, em thấy trên báo có ghi vào Đảng là phải đóng Đảng phí hàng tháng từ 2.000 đồng đến 30.000 đồng/tháng. Vậy đối với trường hợp của em không có thu nhập gì cà và là sinh viên thì đóng đảng phí mức nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đóng đảng phí là nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, là vấn đề có tính nguyên tắc và có ý nghĩa chính trị quan trọng. Căn cứ để tính đóng đảng phí của đảng viên là thu nhập hằng tháng của đảng viên.

   Theo Quy định về chế độ đảng phí ban hành kèm theo Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 của Bộ Chính trị thì Đảng viên khác ở trong nước (bao gồm đảng viên nông nghiệp, nông thôn, đảng viên là học sinh, sinh viên…): đóng đảng phí từ 2.000 đồng đến 30.000 đồng/tháng. Đối với đảng viên ngoài độ tuổi lao động, mức đóng đảng phí bằng 50% đảng viên trong độ tuổi lao động.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì mức đóng Đảng phí hằng tháng của Đảng viên là học sinh, sinh viên là từ 2.000 đồng đến 30.000 đồng/tháng.

   Mặt khác, theo hướng dẫn tại Công văn 141-CV/VPTW/nb năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương năm 2011 thì trường hợp Đảng viên là học sinh, sinh viên không hưởng lương, phụ cấp, mức đóng đảng phí 3.000 đồng/tháng.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn là sinh viên thì đóng đảng phí hàng tháng là 3.000 đồng/tháng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn