Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn chung gì?

Ngày hỏi:05/04/2016

Là cơ quan chịu trách nhiệm chung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên toàn quốc, Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn chung gì?

  Nội dung này được Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Theo Điều 14 Luật bầu cử những nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia bao gồm tại như sau:

   - Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.

   - Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

   - Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử.

   - Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử.

   - Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử.

   - Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.


  Nguồn:

  Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn