Hội đồng Đại học quốc gia được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/11/2016

Hội đồng Đại học quốc gia được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Dương Phương Thảo (thao**@gmail.com, 22 tuổi). Sáng nay, em có xem tin tức thời sự trên tivi và có nghe nói đến Hội đồng Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Em thắc mắc pháp luật quy định về Hội đồng Đại học quốc gia ra sao? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội đồng Đại học quốc gia đã được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc gia.

   Theo đó, Hội đồng Đại học quốc gia được quy định như sau:

   1. Hội đồng Đại học quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

   a) Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Đại học quốc gia;

   b) Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của Đại học quốc gia;

   c) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng phát triển của Đại học quốc gia;

   d) Quyết nghị về việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách các tổ chức và thông qua đề án thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách các tổ chức của Đại học quốc gia theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật khoa học và công nghệ;

   đ) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Đại học quốc gia, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Đại học quốc gia.

   2. Thành viên Hội đồng Đại học quốc gia gồm:

   a) Giám đốc, các Phó Giám đốc; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Đại học quốc gia; Hiệu trưởng các trường đại học thành viên; Viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học thành viên;

   b) Đại diện cơ quan quản lý nhà nước; một số thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh.

   3. Nhiệm kỳ của Hội đồng Đại học quốc gia là 05 năm và theo nhiệm kỳ của Giám đốc Đại học quốc gia. Hội đồng Đại học quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

   4. Thủ tục thành lập, số lượng và cơ cấu thành viên; nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Đại học quốc gia; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch, thư ký; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên Hội đồng Đại học quốc gia được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

   5. Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học quốc gia.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Hội đồng Đại học quốc gia. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 186/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn