Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có thẩm quyền giám sát các cơ quan nhà nước như thế nào?

Ngày hỏi:29/07/2014

Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có thẩm quyền giám sát các cơ quan nhà nước như thế nào?

  Nội dung này được Ban Tuyên giáo Trung ương tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền giám sát các cơ quan nhà nước của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội được Hiến pháp năm 2013 quy định như sau:

   1. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có quyền yêu cầu thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và cá nhân hữu quan báo cáp, giải trình hoặc cung cấp tài liệu về những vấn đề cần thiết. Người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó.

   2. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời những kiến nghị của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

   Theo Tài liệu Hỏi - Đáp về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


  Nguồn:

  Đắk Nông Điện tử
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn