Hội đồng giám sát xổ số gồm những ai?

Ngày hỏi:13/08/2021

Nhờ hỗ trợ: Thành phần Hội đồng giám sát xổ số được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội đồng giám sát xổ số gồm những ai?
   (ảnh minh họa)
  • Thành phần Hội đồng giám sát xổ số được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

   - Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện của các cơ quan Sở Tài chính, Công an, Thanh tra, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là đại diện của các cơ quan);

   - Thành viên Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện của các cơ quan: Sở Tài chính, Công an, Thanh tra, Sở Tư pháp và các cơ quan khác của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể mời đại diện Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Hội đồng giám sát xổ số với vai trò là thành viên Hội đồng giám sát xổ số;

   - Thư ký Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Công ty xổ số kiến thiết.   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn