Hội đồng nhân dân có quyền giám sát hoạt động của Viện kiểm sát không?

Ngày hỏi:07/11/2020

Theo quy định pháp luật thì đối với cơ quan là Hội đồng nhân dân thì có quyền giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 10 Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân 2014 quy định như sau:

   Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.

   Như vậy theo quy định trên có thể thấy Hội đồng nhân dân có quyền giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn