Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở ngành Kế hoạch và Đầu tư

Ngày hỏi:15/02/2019

Xin chào, theo thông tin được biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành văn bản về công tác thi đua khen thưởng trong ngành KH&ĐT. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định nay thì thành phần hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 34 Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT, quy định Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở ngành Kế hoạch và Đầu tư như sau:

   1. Thủ trưởng các đơn vị được phân cấp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị để tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng.

   2. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở gồm:

   - Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng đơn vị;

   - Người đứng đầu tổ chức giúp Thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hoặc Ủy viên thường trực; các Ủy viên Hội đồng là đại diện cấp ủy, tổ chức Công đoàn và các thành viên khác là trưởng các đơn vị chuyên môn trực thuộc do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

   3. Hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động do Thủ trưởng đơn vị ban hành.

   Trên đây là quy định về hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở ngành Kế hoạch và Đầu tư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn