Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở trong ngành Tư pháp gồm những ai?

Ngày hỏi:28/10/2017

Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở trong ngành Tư pháp được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Quảng Bình trong lĩnh vực tư pháp. Trong quá trình công tác, tôi có tìm hiểu thêm về các quy định đối với hoạt động thi đua, khen thưởng trong ngành. Qua một vài tài liệu, tôi được biết, trong quá trình xét thi đua, khen thưởng có sự tham gia của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở. Vậy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở trong ngành Tư pháp gồm những ai tham gia? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các chuyên gia. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  Linh Huân (huan***@gmail.com)

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 14/10/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 14/2015/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về đối tượng thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động phong trào thi đua; danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng khoa học, sáng kiến; Cụm, Khu vực thi đua và Quỹ Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp.

   Theo đó, thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở trong ngành Tư pháp là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 37 Thông tư 14/2015/TT-BTP. Cụ thể như sau:

   2. Tùy thuộc cơ cấu tổ chức, số lượng công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, số lượng thành viên của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ sở có thể là 3, 5, 7, 9 hoặc 11 thành viên với cơ cấu thành phần Hội đồng gồm:

   a) Chủ tịch Hội đồng là thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

   b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu tổ chức giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Trường hợp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở có 9 hoặc 11 thành viên thì chỉ định 2 hoặc 3 Phó Chủ tịch, trong đó người đứng đầu tổ chức giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng là Phó Chủ tịch Thường trực;

   c) Các Ủy viên Hội đồng là đại diện cấp ủy, tổ chức Công đoàn và các thành viên khác là trưởng các đơn vị chuyên môn trực thuộc do thủ trưởng cơ quan, đơn vị lựa chọn, quyết định.

   3. Thường trực Hội đồng gồm có Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở trong ngành Tư pháp. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 14/2015/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn