Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày hỏi:06/04/2018

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Phong, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 18 Nghị quyết 1075/2015/UBTVQH13 về Quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, cụ thể như sau:

   - Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập và chủ trì Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, cho ý kiến về các dự án, đề án, báo cáo.

   - Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tổ chức với sự tham gia của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đại diện cơ quan trình, cơ quan thẩm tra dự án, báo cáo, đề án. Các đại biểu Quốc hội không hoạt động chuyên trách có quyền đăng ký tham dự và phát biểu tại Hội nghị. Các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học có thể được mời tham dự Hội nghị.

   - Căn cứ dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội, chương trình công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

   - Chủ tịch Quốc hội chủ tọa Hội nghị. Tùy theo tính chất, nội dung của dự án, đề án, báo cáo, Chủ tịch Quốc hội có thể phân công Phó Chủ tịch Quốc hội hoặc Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội điều hành nội dung của Hội nghị.

   - Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Ban thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, cơ quan trình dự án, đề án, báo cáo chuẩn bị tài liệu và báo cáo tại Hội nghị về những nội dung cần đưa ra thảo luận, xin ý kiến; tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến tại Hội nghị để chỉnh lý dự án, đề án, báo cáo.

   - Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ Hội nghị.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Nghị quyết 1075/2015/UBTVQH13.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn