Hội thẩm nhân dân bị vấn đề về sức khỏe vẫn không bị bãi nhiệm

Ngày hỏi:06/11/2020

Theo quy định pháp luật thì đối với sức khỏe của Hội thẩm nhân dân không được đảm bảo thì có đồng nghĩa việc bãi nhiệm không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 90 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định như sau:

   - Hội thẩm có thể được miễn nhiệm vì lý do sức khỏe hoặc lý do chính đáng khác.

   - Hội thẩm bị bãi nhiệm khi có vi phạm về phẩm chất đạo đức hoặc có hành vi vi phạm pháp luật không còn xứng đáng làm Hội thẩm.

   Như vậy, trường hợp không đảm bảo vì lý do sức khỏe thì có thể bị miễn nhiệm chứ không áp dụng hình thức bãi nhiệm trong trường hợp trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn