Hợp đồng đương nhiên bị chấm dứt khi viên chức có quyết định nghỉ hưu?

Ngày hỏi:28/05/2021

Theo quy định hiện hành thì hợp đồng làm việc đương nhiên bị chấm dứt khi viên chức có quyết định nghỉ hưu có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 28 Luật viên chức 2010 và Điểm b Khoản 13 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định như sau:

   Khi viên chức có quyết định nghỉ hưu thì hợp đồng làm việc đương nhiên chấm dứt.

   Như vậy, khi viên chức có quyết định nghỉ hưu thì hợp đồng làm việc đương nhiên chấm dứt theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT