Hợp đồng làm việc xác định thời hạn của viên chức có thời hạn tối đa là bao lâu?

Ngày hỏi:04/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Kim Tuyền, tôi vừa tốt nghiệp ngành Công tác Xã hội trường Đại học Công Đoàn, sắp tới tôi sẽ được ký hợp đồng viên chức có thời hạn tại huyện nhà, có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn của viên chức có thời hạn tối đa là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 25 Luật viên chức 2010 có quy định về các loại hợp đồng viên chức như sau: cụ thể.

   - Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

   - Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

   => Như vậy, theo quy định trên thì hợp đồng viên chức có thời hạn tối đa là 36 tháng và tối tối thiếu là 12 tháng, bên cạnh đó cũng có thể ký hợp đồng không thời hạn đối với viên chức.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Viên chức
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn