Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:08/10/2018

Tôi có tìm hiểu về một số quy định liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư được quy định tại Điều 11 Thông tư 12/2014/TT-BKHCN về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành với nội dung như sau:

   - Bộ Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng để thực hiện các nhiệm vụ Nghị định thư đã được phê duyệt.

   - Mẫu hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư thực hiện theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

   Trên đây là nội dung trả lời về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 12/2014/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn